2. ความจุที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่จัดเก็บ Cloud
ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว บริการ Cloud ได้เพิ่มขึ้นกลายมาเป็นส่วนของการทำธุรกิจอย่างแท้จริง ในปีนี้เราคาดหวังให้ส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อจะทำให้บรรลุเป้าหมาย พวกผู้ให้บริการจะนำ Data Center online ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่มีพื้นที่ความจุจำนวนมากมาใช้ ผลการสำรวจของ Cisco ในปี 2017 ข้อมูลที่ถูกเก็บใน Data Center ใช้พื้นที่ความจุถึง 370 EB ในขณะที่ความจุของที่เก็บข้อมูลทั่วโลกอาจจะสูงถึง 600 EB ตัวเลขเหล่านี้ถูกประมาณค่าไว้ในปี 2018 จำนวนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอาจจะมีความจุถึง 1.1 ZB ซึ่งเป็น 2 เท่าของที่ใช้ในปี 2017
ในขณะที่ เจ้าของ Data Center หลาย ๆ ที่ ต่างมุ่งหน้าที่จะเพิ่มพื้นที่พร้อมใช้ของส่วนเก็บข้อมูล ธุรกิจที่มีความทันสมัยจะสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่ทำงานกับข้อมูลจำนวนมากจะใช้พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนี้ ในการเก็บชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล และเก็บเกี่ยวข้อมูลที่มีค่าของผู้บริโภคเช่น ลักษณะนิสัยของผู้บริโภค ระบบต่าง ๆ และกลยุทธ์การลงทุนด้านการเงิน สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ความจุของพื้นที่เก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหมายความถึงในปี 2018 จะสามารถให้บริการลูกค้าหรือทางเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่ถูกกว่าที่เคยเมื่อเทียบกับปี 2017
พบกับ trend ข้อถัดไปในสัปดาห์หน้า