5. ความท้าทายเรื่องความปลอดภัย และ Cloud
ต่อจากหัวข้อในสัปดาห์ที่แล้ว ในปี 2017 ที่จบไปแล้วนั้นขึ้นชื่อในเรื่องปีแห่งการถูก cyber attacks มากกว่าปีอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ การโจมตีเช่น the WannaCry ransomware, the CIA Vault 7 hack และ the Equifax data breach ต่างย้ำเตือนว่าการโจมตีทาง cyber คือเรื่องจริงของศตวรรษที่ 21
เราต่างคาดหวังว่า ในปี 2018 จะเห็นการโจมตีที่มีลักษณะเฉพาะและรูปแบบรัฐสนับสนุน มีเป้าหมายที่จะลอบทำลายความปลอดภัยของโครงสร้าง cloud เมื่อการโจมตีทาง cyber มีความสามารถรอบรู้ขึ้น การวิเคราะห์ความปลอดภัยใน รัฐบาล สาธารณะ และพื้นที่ส่วนตัว จะถูกทำให้มีความรอบรู้มากขึ้น อีกทั้ง วิธีการต่าง ๆ ในการตรวจจับและป้องกันการโจมตีให้เกิดขึ้นเหมาะสมกับเวลา ธรุกิจต่าง ๆ จะจดจำความสำคัญของการลงทุนในเครื่องมือช่วยเหลือ เช่น ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยและการจัดการ (SIEM) รวมไปถึงระบบที่ใช้ตรวจจับ malware ถือเป็นด่านแรกในการปะทะกับความปลอดภัยในโลก cyber บริการ cloud ก็ยืนอยู่ในบทบาทนี้ได้ดีตอบโจทย์ด้วยการจัดการด้านการปลอดภัยของผู้ให้บริการที่เสนอให้แก่ธุรกิจทั้งหลายที่ไม่สามารถสร้างระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบได้เอง