VMware Cloud on AWS

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
CSL ผู้ให้บริการ Public Cloud ที่เข้าใจและตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละธุรกิจ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบหลังจากเริ่มใช้งานอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เพื่อช่วยให้การทำงานในองค์กรไม่ติดขัด เพราะธุรกิจไม่สามารถหยุดชะงักได้ CSL สามารถออกแบบโซลูชั่นได้แบบเบ็ดเสร็จ ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการมาอย่างยาวนาน และระบบ Public Cloud ก็ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO 27001 และ CSA STAR ซึ่งเป็นมาตฐานที่ยอมรับกันในสากล
Vmware Cloud on AWS
เพื่อให้เข้ากับเทคโนโนยีที่ทันสมัย เติบโตไปด้วยการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ IT ทาง CSL เล็งเห็นความสำคัญในการออกแบบระบบที่ตอบโจทย์การทำ Hybrid Cloud ด้วยนวัตกรรมที่ผสานกันระหว่าง VMware และ AWS ช่วยให้การทำ Hybrid Cloud นั้นง่ายขึ้นด้วยการทำงานของ VMware บน vSphere ไปยังแพลตฟอร์ม Public cloud และ AWS Cloud ที่เลือกให้เหมาะกับองค์กรธุรกิจด้านต่างๆ ทาง CSL มีความพร้อมในการให้บริการ Hybrid Cloud ที่ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ระบบ Hybrid Cloud มีการทำงานที่สอดคล้องเข้ากันได้อย่างสมบูณ์แบบ มีความคล่องตัวเมื่อใช้งาน
VMware ซึ่งเป็นเทคโนโลยี virtualization ที่ได้รับความนิยมสูงสุด หลายองค์กรมีการใช้งานและคุ้นเคยเป็นอย่างดี ถูกติดตั้งและเลือกใช้งาน ทั้งแบบ On-premise Cloud และ Public Cloud (Local) อยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำการเชื่อมต่อ ไปยัง Global Cloud อย่าง AWS ด้วยระบบที่มีอยู่หลายภูมิภาคทั่วโลกให้เลือกเชื่อมต่อได้ตามความต้องการ ลดความยุ่งยากในการดำเนินการด้าน IT การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้แต่ละโครงการเป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมต่อระบบ ขยายโครงการนั้นไปยัง VMware on AWS ได้รวดเร็ว ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการทำ DR site protection ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับการทำ Hybrid Cloud ไปที่ AWS
Vmware Cloud on AWS
เมื่อใช้ VMware on AWS คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากบริการที่หลากหลาย และต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างไรบ้าง:
  • Scalability รองรับการขยายตัวได้ตลอดเวลา ใช้เวลาในการสร้าง หรือขยาย resource ได้อย่างรวดเร็ว
  • Security มีความปลอดภัยสูง รองรับความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย
  • Cost Effectiveness (Predictable) ลดค่าใช้จ่ายให้เป็นจ่ายตามจริงในการใช้งาน อีกทั้งคาดการณ์งบประมาณในการใช้งานได้ตามการเติบโตของธุรกิจ
  • Easy connect (familiar with VMware) ใช้งานง่าย คุ้นเคยกว่าด้วยหน้า Interface เหมือนกับระบบ VMware ที่เป็น On-premise
  • Flexible มีความยืดหยุ่นในโครงสร้างพื้นฐาน และรองรับการเชื่อมต่อในแพลตฟอร์ม ฟังก์ชั่นต่างๆของ AWS อาทิ AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon S3, Elastic Load Balancing, Amazon RDS, Cloud front เป็นต้น
  • Convenient ระบบรับชำระบิลผ่านทาง CSL สะดวก สบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องบัตรเครดิต ทาง CSL จะรับชำระค่าบริการผ่านระบบวางบิล และยังได้สิทธิทางภาษีสำหรับค่าบริการได้อีกด้วย
  • Expertise ชำนาญในระบบโครงสร้างพื้นฐานของทั้ง VMware และระบบ AWS จึงพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะกับแต่ละองค์กร
เลือกใช้งาน VMware on AWS กับงานอะไรได้บ้าง
  • การสร้างระบบเชื่อมต่อ AWS กับ Private Cloud เพื่อขยายโครงการเร่งงานเร่งด่วน มีระยะเวลาการใช้งานในระยะสั้น
  • ความสะดวกในการเชื่อมต่อ ไม่ต้องวุ่นวายใช้ Third party มาช่วยในการเชื่อมต่อกับ Public Cloud ด้วยการใช้งานผ่าน VMware ที่คุ้นเคย มีหน้า Interface, vCenter และ vSphere เหมือนกัน
  • การทำระบบสำรองข้อมูล (Backup solution) และ DR solution
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: presales@csl.co.th