โปรโมชั่นส่งท้ายปี สำหรับ FortiGate Firewall

Date : Nov 22, 2019

By |November 22nd, 2019|News, ข่าวสาร|Comments Off on โปรโมชั่นส่งท้ายปี สำหรับ FortiGate Firewall

พร้อมให้บริการแล้ว! สำหรับ Data Center อาคาร The Cloud B

Date : Mar 26, 2019

By |March 26th, 2019|News, ข่าวสาร|Comments Off on พร้อมให้บริการแล้ว! สำหรับ Data Center อาคาร The Cloud B

ปกป้อง IaaS จากภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยบริการ Cloud Firewall จาก CSL

Date : Jan 21, 2019

By |January 22nd, 2019|News, ข่าวสาร|Comments Off on ปกป้อง IaaS จากภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยบริการ Cloud Firewall จาก CSL

Protect Your Business with a Next-Generation Firewall by CSL

Date : Jan 16, 2019

By |January 16th, 2019|News, ข่าวสาร|Comments Off on Protect Your Business with a Next-Generation Firewall by CSL

Comprehensive Cloud Solution by CSL

Date : Nov 27, 2018

By |November 27th, 2018|News, ข่าวสาร|Comments Off on Comprehensive Cloud Solution by CSL

CSL joined AWS booth at Metalex Exhibition 2018

Date : Nov 23, 2018

By |November 23rd, 2018|News, ข่าวสาร|Comments Off on CSL joined AWS booth at Metalex Exhibition 2018

Avoiding Business downtime with Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

Date : Aug 20, 2018

By |August 20th, 2018|News, ข่าวสาร|Comments Off on Avoiding Business downtime with Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

Secure your Data with our Cloud Backup Service (Baas)

Date : Aug 15, 2018

By |August 15th, 2018|News, ข่าวสาร|Comments Off on Secure your Data with our Cloud Backup Service (Baas)

Smart Investment in Technology with CS LOXINFO: Software Licensing

Date : Jul 25, 2018

By |August 8th, 2018|News, ข่าวสาร|Comments Off on Smart Investment in Technology with CS LOXINFO: Software Licensing

GDPR | The Time to Act is Now

Date : Jul 02, 2018

By |June 27th, 2018|News, ข่าวสาร|Comments Off on GDPR | The Time to Act is Now